Innsamlingsruter

Disse kjøres som normalt i henhold til tømmekalender i app. Endringer kan skje på relativt kort varsel. Så det er viktig at dunkene blir satt ut senest kvelden før.

Renovasjoninnsamlingen er en kritisk funksjon i samfunnet og vi må planlegge for å ivareta de mest presserende oppgavene. Viktigst blir å sørge for innsamling av rest og matavfall hjemme hos husholdningene.

Kopi av bilplakat covid web