Miljøstasjoner Corona

Generelt om miljøstasjonene

* Se gjeldende åpningstider på forsiden

 Det er viktig å opprettholde innsamling og håndtering av avfall fra private husholdninger og næringer i tiden framover. Håndtering av avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer, brannrisiko eller annen risiko for helse og miljø anses som en samfunnskritisk oppgave. Og dette vil bli prioritert fremover

Det vil imidlertid fortsatt kunne være mulig å leie en container fra private avfallsaktører, som kan være en erstatning for å oppsøke miljøstasjonen.  Vi gjør oppmerksom på at disse åpningstidene kan endres på meget kort varsel. Vi presiserer også at alle miljøstasjoner, på husholdningsiden, er forbeholdt beboere og hytteeiere i Lillesand og Birkenes kommuner.

Slik kan du gjøre dette så smidig som mulig:

• Forhåndssorter avfallet før du kommer på stasjonen

• Hold god avstand til andre kunder og våre ansatte

• Sørg for at det du skal kaste er godt emballert

• Ikke sett fra deg avfall ved siden av containere. Det gjør at våre medarbeidere utsettes for nærkontakt med avfallet når de må rydde opp etter deg

• Smør deg med tålmodighet, vi slipper kun inn leveranser i puljer. Og vi ber deg ta hensyn til instrukser, kø og skilting.