• faktura igjen
  Fellesutgift på din faktura fra LiBiR

  Les her for mer informasjon om gebyret 

  Read more

 • app

  Vi er stolte av å kunne presentere vår nye renovasjons app.
  Les mer om den her

 • kildesorteringstyper

     Hvilken kildesorteringstype er du?

     Hvem av disse typene er du egentlig? Få svaret her!

 • gjennvinning

Endringer på LiBiR`s miljøstasjoner 2016

Endringer på LiBiR`s miljøstasjoner

LiBiR området har i dag en meget god dekning med miljøstasjoner. Fra nyttår 2016 vil det bli gjennomført en del endringer rundt tilgjengelighet og åpningstider på LiBiR`s miljøstasjoner i Birkenes.

Vi vil presisere at våre miljøstasjoner er et tilbud til kun private husholdninger og hytter i Lillesand og Birkenes, og gjelder moderate mengder med avfall. Næringsvirksomhet og større oppryddinger bes levere sitt avfall over vekt på Knudremyr.

LiBiR har stort fokus på kostnader og miljø i forbindelse med vår virksomhet. I den forbindelse er det behov for en del endringer og harmonisering av driften på miljøstasjonene. Dette gir følgende utslag for 2016:

Herefoss miljøstasjon:

·         Herefoss har en ubemannet miljøstasjon i samarbeid med butikken. Dette er en miljømessig utilfredsstillende løsning. Det oppleves stor grad av feilsortering, fremmedfylling fra næring og andre kommuner, uønskede gjester, samt uforsvarlig hensetting av farlig avfall.

·         Dette medfører at Herefoss miljøstasjon legges ned i sin nåværende form fra 01/01-2016. Som erstatning vil det innføres en mobil løsning lik den som er på Engesland. Det vil si at vi stiller med løsninger for innsamling av alle fraksjoner på følgende torsdager i 2016: 14.januar, 10.mars, 12.mai, 9.juni, 14.juli, 11.august, 8.september og 10.november. Den mobile miljøstasjonen vil være bemannet fra 15:00 – 18:00 disse dagene. Og personell fra LiBiR IKS vil bidra til smidig håndtering. Sted vil sannsynligvis være Herefoss skole.

Engesland mobile miljøstasjon:

·         Engesland har i flere år hatt en løsning med mobil miljøstasjon.

·         Engesland vil få besøk av den mobile stasjonen følgende torsdager i 2016: 7.januar, 3.mars, (Tirsdag) 3.mai, 2.juni, 7.juli, 4.august, 1.september, 3.november. Den mobile miljøstasjonen vil være bemannet fra 15:00 – 18:00 disse dagene. Og personell fra LiBiR IKS vil bidra til smidig håndtering. Sted vil fortsatt være Engesland skole.

Tollnes miljøstasjon:

·         Tollnes miljøstasjon er et populært tilbud. Men det er et behov for å harmonisere åpningstider, samt justere for relativt store sesongvariasjoner ved stasjonen.

·         Tollnes miljøstasjon vil oppleve følgende endringer i 2016:

o    Stasjonen vil ikke lenger være åpen på tirsdager

o    Torsdagene vil få utvidet åpningstid med åpent 12:00 – 18:00

o    Lørdagene vil få åpningstid 10:00 – 14:00

o    Stasjonen vil holde lørdagsstengt i følgende uker i 2016:

§  Uke 2, uke 4, uke 6, uke 8, uke 10, uke 40, uke 42, uke 44, uke 46, uke 48, uke 50, uke 51(julaften) og uke 52(nyttårsaften)

Høvåg miljøstasjon:

·         Høvåg miljøstasjon er et populært tilbud. Men det er et behov for å harmonisere åpningstider, samt justere for relativt store sesongvariasjoner ved stasjonen.

·         Høvåg miljøstasjon vil oppleve følgende endringer i 2016:

o    Tirsdagene vil få endret åpningstid med åpent 15:00 – 18:00

o    Stasjonen vil holde lørdagsstengt i følgende uker i 2016:

§  Uke 1, uke 3, uke 5, uke 7, uke 9, uke 41, uke 43, uke 45, uke 47, uke 49, uke 51(julaften) og uke 52(nyttårsaften)

Knudremyr miljøstasjon:

·         Knudremyr miljøstasjon vil opprettholde sine åpningstider som normalt i 2016.

 

o    Mandag-fredag 07:30 – 15:00, Langåpent til 15:00 - 18:00 mandag og onsdag. Lørdag 10:00 – 14:00