Libir IKS (Lillesand og Birkenes interkommunale renovasjonsselskap) er et interkommunalt selskap som eies av Lillesand og Birkenes kommuner.

Tømmekalender på nett kan bli endret i løpet av året, for oppdatert tømmekalender må man inn å laste ned siste versjon. App alltid vil være oppdatert med riktig informasjon.