Gebyrer Birkenes

På denne siden finner du informasjon om renovasjonsgebyrer for abonnenter i Birkenes kommune. 


Renovasjonsforskrift Birkenes kommune

Renovasjonsgebyr for 2018

Renovasjons- og slamgebyrer faktureres fra LiBiR i 2 terminer. Den første har forfall 20.mars og den andre 20.september.

En normal regning inneholder følgende forhold;

Varenavn Årsavgift 2018
120 ltr brun kr 588
120 ltr grønn kr 245
120 ltr grå kr 2 066
Fellesutgifter kr 1 556
Sum inkl. mva kr 4 455

 

 

 

 

 

 

Hva er fellesutgifter ?

Fellesutgifter omfatter drift av miljøstasjoner (transport og avfallsbehandling) og øvrige kostnader i forbindelse med renovasjonsdriften.
Denne posten var tidligere fordelt på de tre øvrige dunkene.  
 
Fakturaen som du mottar skal gi bedre informasjon på hva du har av dunker, fratrekk etc. som skal gjøre det lettere for deg å se om du har fått riktig regning.
 
Eksempler på fratrekk
•    Deling av dunker
•    Hjemmekompostering
 

Hytterenovasjon i Birkenes

Hytterenovasjon Årsavgift 2018
Sum Inkl. mva kr 1 643


Slamrenovasjon i Birkenes

Slamrenovasjon Årsavgift 2018
Tømming 2.hvert år kr 2 697
Tømming 3.hvert år kr 1 858

 

Dunkvalg i Birkenes

Dersom du har et annet behov enn standard kan du velge andre løsninger etter følgende priser;

Alle dunkpriser Årsavgift 2018
120 ltr brun kr 588
140 ltr brun kr 797
240 ltr brun kr 1 288
360 ltr brun kr 1 828
Fratrekk for hjemmekompost -kr 625
120 ltr grønn kr 245
240 ltr grønn kr 442
360 ltr grønn kr 643
660 ltr grønn kr 1 153
1000 ltr grønn kr 1 589
120 ltr grå kr 2 066
240 ltr grå kr 4 134
360 ltr grå kr 6 200
660 ltr grå kr 11 364
1000 ltr grå kr 17 221
   
Priser inklusive mva.  

 

Ønsker du å inngå hjemmekompostavtale; trykk her

 

Delingsmuligheter i Birkenes

Hvis du ønsker lavere renovasjonsavgift kan så altså enten inngå en hjemmekomposteringsavtale og eller dele dunker med din nabo.
I forhold til tidligere år så har vi økt denne muligheten.

Priser og muligheter finner du i dette skjemaet;

Delingsmodeller 2018        
       
       
                                 
Dunker 2 abo 3 abo 4 abo 5 abo 6 abo 7 abo 8 abo 9 abo 10 abo 11 abo 12 abo 13 abo 14 abo 15 abo 16 abo  
120 ltr brun 309                             kr 588
140 ltr brun 418                             kr 797
240 ltr brun 676 880 982                         kr 1 288
360 ltr brun 960 1 249 1 394 1 481 1 539                     kr 1 828
120 ltr grønn 129                             kr 245
240 ltr grønn 232 302 337                         kr 442
360 ltr grønn 337 439 490 521 541                     kr 643
660 ltr grønn 605 788 879 934 970 996 1 016 1 031 1 043             kr 1 153
1000 ltr grønn 834 1 086 1 212 1 287 1 337 1 373 1 400 1 421 1 438 1 452 1 463 1 473 1 481 1 488 1 495 kr 1 589
120 ltr grå 1 085                             kr 2 066
240 ltr grå 2 170 2 825 3 152                         kr 4 134
360 ltr grå 3 255 4 237 4 727 5 022 5 218                     kr 6 200
660 ltr grå 5 966 7 766 8 665 9 205 9 565 9 822 10 015 10 165 10 285             kr 11 364
1000 ltr grå 9 041 1 1768 13 131 13 949 14 494 14 884 15 176 15 403 15 585 15 733 15 857 15 962 16 052 16 130 16 198 kr 17 221
                                 
Fratrekk pr. abonnent inkl. mva.                            

 

Ønsker du å søke om om felles-/deling av søppeldunk bruk dette skjemaet.

Generell informasjon 

•    Birkenes kommune fortsetter med å  sende ut faktura vedr. avløp, feiing og vann, mens LiBiR vil fakturere for slam og renovasjon. 
•    LiBiR vil fakturere i februar ( forfall 20.03 ) og august ( forfall 20.09 ).
•    Hytterenovasjon faktureres kun en gang i året. ( Forfall 20.03 )
•    Det er gratis for husholdninger å levere avfall på miljøstasjonene  - som leveres i enten bil eller i tilhenger.


Avfall via lastebiler vil defineres som næringsavfall og prises deretter.

Husk å sortere