Levering av EE-avfall

EE-avfall, Renas

Sist oppdatert 22.07.2009

Lever EE-avfallet til oss

Så gjør du en god gjerning for miljøet!

 

 

Libir IKS er en del av RENAS, en nasjonal returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Du kan leverer EE-avfallet ditt til oss gratis. Vi garanterer for at alle produkter du leverer inn blir håndtert og miljøsanert slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.

 


Alle elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter. Dette kan for eksempel være kvikksølv, bly, kadmium, PCB eller bromerte flammehemmere. Derfor er det svært viktig at kasserte produkter blir levert inn til miljøriktig behandling. Konsekvensene av slike stoffer på avveie kan være svært alvorlig. De kan føre til kreft, gjøre skade på nervesystemet, svekke menneskers reproduksjonsevne og gi skader på fostre.

 

Miljømyndighetene har innført strenge regler på hvordan EE-avfall skal behandles. Det viktigste du må huske er at EE-avfall ikke skal blandes med andre avfallstyper, og at det blir levert til et godkjent mottak for EE-avfall. Libir er et godkjent mottak.

 

Etter at avfallet er levert blir det transportert videre til et sluttbehandlingsanlegg. Her blir alle komponenter med miljøgifter tatt ut, før de øvrige materialene blir gjenvunnet. Hvert år samler RENAS-systemet inn mer enn 50.000 tonn EE-avfall.

 

Gjør miljøet en tjeneste – lever EE-avfallet inn til oss!

 

Les mer om returordningen påwww.renas.no