Vant 10 000 kroner i Returkartonglotteriet

heidi pettersenHeidi Pettersen fra Lillesand vant 10 000 kroner i Returkartonglotteriet.

Hun har trofast skylt,brettet og stappet melkekartonger, og denne gangen ble hun  trukket ut som vinner.
Vi gratulerer Heidi Pettersen så mye med premien fra Returkartonglotteriet på               10 000 kroner.

Vil du bli den heldige vinneren neste gang?
Les mer om Returkartonglotteriet her

Omstrukturering av hytterenovasjonen

hyetterenovasjon-LIBIR IKS er i ferd med å omstrukturere hytterenovasjonen.

Dette vil medføre at noen punkt flyttes, noen punkt utvides, samt økt bruk av renovasjonsskap. Hensikten er totalt sett å gi et bedre tilbud til hytteeierne ved at de punktene som opprustes/utvides, i mindre grad vil overfylles. Samt at bruk av skap i stedet for dunker, forhåpentligvis vil redusere fremmed fylling av punktene. Dessverre er det slik at når noen punkt blir flyttet, vil det gi en ulempe for noen ved at de får lenger vei.


LiBiR har imidlertid lagt vekt på at hytteeierne på sin vei til og fra  hytta naturlig passerer minst et renovasjonspunkt. Fullstendig oversikt over alle hytterenovasjonspunkter i Lillesand kommune finner du her

Vi minner også om at hytteierne er hjertelig velkommen til våre miljøstasjoner. Der kan man levere grovavfallet som ikke egner seg for den normale hytterenovasjonsløsningen.