Grillsesongen er i gang

Sorteringsguide grillere matavfall bokmal

Bøllefrø

Har du bøllefrø i hagen?

Hage bllefr i hagenSvartelistede planter skal ikke kastes i kompost eller hageavfallet, men pakkes inn og leveres på gjenvinningsstasjonen. Disse bøllefrøene er nemlig en trussel mot den lokale naturen og kan ødelegge jordsmonnet slik at andre vekster blir fortrengt. Her kan du finne ut mer om svartelistede planter: Svartlistede planter

vond lukt i matavfallsbeholderen om sommeren

 Tips for å reduserer vond lukt i matavfallsbeholderen om sommeren

Varmen om sommeren kan forårsake luktproblemer og fluelarver i matavfallet. Det er viktig at man tar forhåndsregler slik at matavfallet håndteres best mulig. Flua må ikke få tilgang på matavfallet - da blir det ikke fluelarver.

1. Plasser dunken i skyggen.  Direkte sollys på en varm sommerdag gir høy temperatur i dunken og kan bidra til vond lukt.  Har du mulighet bør du derfor plassere dunken i skyggen.

2. Legg en avis i bunnen av dunken.  Avisen vil absorbere avrenning fra bioposene, men ikke la avisen dekke hele bunnen, da vil lufttilgangen bli blokkert.

3. Sett posen oppi dunken med toppen opp.  Avrenning fra bioposene kan skape vond lukt.  Husk også å avrenne annet bioavfall før det kastes i dunken.

4. Rester av fisk og skalldyr skaper fort lukt hvis du ikke er litt forsiktig.  Pakk restene inn i avispapir og kast direkte i dunken.  Du kan også fryse ned restene i en plastpose og tømme avfallet over i biodunken før tømming.

5.  Spyl dunken med jevne mellomrom.

 

Feilsortering i brun dunk

Det kastes feilsorteringbrundunksvært mye mat i Norge. Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 46,3 kilo mat årlig som kunne blitt spist. Matavfall som komposteres eller kildesorteres kan bli til næringsrik jord, eller biogass. Matavfall, eller våtorganisk avfall, er alt avfall som er organisk nedbrytbart. Dette kan være skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall, rekeskall etc. Men også tørkepapir, fuktige aviser, servietter, potteplanter og blomster.

Dessverre så ser en mye feilsortering i brun dunk. Størstedelen av feilsorteringen i bioavfallet består av plast, uorganisk materiale og bleier. Inneholder for eksempel den brune dunken mye avfall som ikke kan komposteres, kan det hende at renovatørene må la være å tømme beholderen. Grunnen er at ikke det feilsorterte avfallet blandes med avfall som skal bli kompost. På bildet ser man et eksempel på feilsortering til en av LiBiR sine abonnenter.

 

 

Renovasjons app

Vi er stolte av å kunne presentere vår nye renovasjons app som heter Min Renovasjon.

Denne appen gir deg tømmekalender der du kan søke opp din adresse i Lillesand / Birkenes kommune, og få vite når LiBiR kommer og tømmer avfall. Du får vite hvilken type avfall om hentes på hvilke dager, få hjelp til sortering av avfallet og du kan sette varseler på mobilen din for å få beskjed når det er på tide å sette frem dunken.

Dersom din adresse ikke er kommet med på kalenderen, så ta kontakt med oss slik at vi kan få lagt den inn.

 

                           app store                                           google play

Sol, sommer og engangsgrill

Sommeren er høytid for grilling.

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Blandt kilder til branner i naturen er engangsgrillen en av verstingene.

I den forbindelse vil vi minne om grillvettregler fra Norsk brannvernforening.

-Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
-Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
-Vær varsom ved opptenning av grillen.
-Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
-Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted.
-Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Vi ønsker alle en riktig god sommer   sol

Vi utvider tilbudet på Tollnes Miljøstsjon

LiBiR arbeider jevnt og trutt med å gjøre sine tjenester bedre for våre kunder. Vi har tidligere opprettet et mottak for hageavfall ved Tollnes Miljøstasjon. Nå ønsker vi også å gjøre stasjonen mer tilgjengelig. Fra 18. juni starter vi opp med åpent også på tirsdager. Åpningstidene vil være 15.00 – 18.00

Les mer her