Manglende varsel

Har du problemer med varsel fra appen Min Renovasjon?

Vi opplever av og til at abonnenter ikke får varsel, og det har ofte med oppdateringer/ manglende oppdateringer av operativystemet på Android-telefoner. Samsung har også egen strømsparingsfunksjon som kan skape problemer. Tips til sjekk ved manglende varsling fra Min Renovasjon:

1. Forsikre at kunden har siste versjon av Min Renovasjon: IOS (Apple): 1.9.1 og Android: 1.7.9
2. Forsikre om at  varsling for Min Renovasjon aktivert under “Innstillinger > Lyd og Varsler”
3. Samsungs “App-optimalisering”, er en strømsparingsfunksjon som potensielt kan hindre telefonen i å motta varsler når telefonen er låst. Denne må eventuelt deaktiveres.

Hold dunkene fri for snø

Det er tungt for renovatøren å dra dunkene gjennom snøfonner.

Det er abonnentens ansvar å sørge for at det er måkt snø, og om nødvendig strødd.
I verste fall kan dunken ikke bli tømt.

 

 

 

 

Film

 

 

 

 

 

Miljøgifter

Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer og er giftige. Bly, kvikksølv og kadmium er eksempler på slike stoffer som er farlige for både mennesker, dyr og natur.

Miljøgifter finnes i farlig avfall og elektronisk og elektrisk avfall (ee-avfall). Dette kan være lyspærer, batterier, elektriske leker, mobiltelefoner og spraybokser. Det angår oss alle at dette avfallet sorteres riktig og tas hånd om på en forsvarlig måte.

I følge Statistisk Sentralbyrå ble i underkant av 1,3 millioner tonn farlig avfall behandlet ved godkjente anlegg i 2011, mens rundt 76 000 tonn farlig avfall ble håndtert på ukjent måte. Det vil si at farlig avfall kan ha blitt blandet med vanlig avfall, sluppet i avløpet eller dumpet i naturen.

Årlig havner mer enn 45 millioner lyspærer på avveie, mens bare 1 prosent av 2,5 millioner solgte mobiltelefoner dukker opp til gjenvining

Miljøgifter finnes i mer enn du tror. Husk å sortere riktig