Manglende varsel

Har du problemer med varsel fra appen Min Renovasjon?

Vi opplever av og til at abonnenter ikke får varsel, og det har ofte med oppdateringer/ manglende oppdateringer av operativystemet på Android-telefoner. Samsung har også egen strømsparingsfunksjon som kan skape problemer. Tips til sjekk ved manglende varsling fra Min Renovasjon:

1. Forsikre at kunden har siste versjon av Min Renovasjon: IOS (Apple): 1.9.1 og Android: 1.7.9
2. Forsikre om at  varsling for Min Renovasjon aktivert under “Innstillinger > Lyd og Varsler”
3. Samsungs “App-optimalisering”, er en strømsparingsfunksjon som potensielt kan hindre telefonen i å motta varsler når telefonen er låst. Denne må eventuelt deaktiveres.