Levering av båt

Returordning for fritidsbåter.

 Ingen innlevering i desember 2017. Det må søkes om refusjon i perioden 1. januar til 1. desember samme året som båten er kassert

kassertbtNå kan man levere alle fritidsbåter opp til 15 fot uten motor gratis, og få 1000 kr i tilskudd fra Miljødirektoratet. Levering av båt kan kun skje på Knudremyr miljøstasjon i vår kontortid mandag - fredag fra kl. 08.00-15.00. Fritidsbåter over 15 fot, inntil 49 fot tas i mot til en kostnad på 500,- pr. tonn. Fritidsbåter med aluminiumsskrog samt kjøl og ballast i metall krever særskilt avtale med oss. Alt av eventuelt farlig avfall feks oljefilter, drivstoff, batteri og elektriske og elektroniske komponenter må være fjernet fra båten.

Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt må først registrere seg hos www.miljodir.no/avfall og laste ned et skjema som må fylles ut. Skjemaet finner man her . Når båten er levert på Knudremyr må man få skjemaet signert . Skjemaet må da skannes  og lastes opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/. Når skjemaet er registrert og blir godkjent kan du motta 1000 kroner fra Miljødirektoratet. LiBiR går ikke god for at Mdir godkjenner søknaden, og er ikke ansvarlige for utbetaling av godtgjørelse.

Se mer om refusjonsordningen her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/ 

Husk at båtene kun kan leveres på Knudremyr i kontortiden, mandag - fredag fra kl. 08.00-15.00. Husk også at du må på vekta for registrering.