Strandryddedagen 2018

Rydd en strand

Strandryddedagen 2018 foregår lørdag 5. mai og er en del av strandryddeuken 30. april – 6. mai.
Dette er en nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten så vel som langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. Strandryddedagen er et viktig bidrag til arbeidet med å få kartlagt og fjernet avfall på avveie langs kystlinjen og i innlandet langs vassdrag og innsjøer i Norge
Alle kan bidra, og vi oppfordrer alle til å bli med på Strandryddedagen.

 

LiBiR kan dekke transport og mottak av herreløst marint avfall under følgende forutsetninger:

1. Avfallet skal være herreløst marint avfall.
2. Oppryddingen av avfallet skal være basert på frivillig innsats.
3. Ryddeaksjonene er registrert i Hold Norge Rents ryddeportal https://holdnorgerent.no/ryddeportalen
4. Antall kilo/tonn innsamlet avfall er registrert i Ryddeportalen.